Artist statement

Met mijn werk wil ik zichtbaar maken wat je van binnen kan ervaren wanneer je niet kan uiten wat je werkelijk wilt. Je wordt tegengehouden door een kracht die van buiten lijkt te komen, maar die echter uit het diepste van jezelf komt. De personen in mijn werk verhullen zich, lijken op te gaan in de omgeving en willen liever even alleen zijn. Op zoek naar de stilte van een kantelpunt, waarop het ene moment nog niet in het volgende is overgegaan. Een moment waar de veiligheid gevonden is, waar je je geborgen voelt, een moment waarin je even alleen kunt zijn, los van de wereld. Een moment dat maar heel kort duurt, omdat het snel kan omslaan in iets onaangenaams.

Om deze beelden te maken, werk ik voornamelijk met fotografie en grafiek. Deze bestaande technieken maak ik eigen door ze met analoge technieken te bewerken. In deze bewerking zoek ik naar een grens, waarbij ik net niet te ver ga. Door op precies het juiste moment te stoppen, ontstaat er een spanningsveld in de beelden. Dit spanningsveld is het kantelpunt waar ik naar op zoek ben.

exposure protret.jpg