Onderzoek

In 2015 en 2016 heb ik onderzoek gedaan naar de rol van intuïtie binnen een creatief proces. De hoofdvraag van mijn onderzoek luidde: Welke werkvormen kunnen het gebruiken van intuïtie in het creatieve proces bevorderen bij bovenbouw leerlingen uit het voortgezet onderwijs? Deze vraag heb ik onderzocht door de meerwaarde van intuïtie binnen een creatief proces te belichten, mijn eigen creatieve processen te analyseren en heb ik onderzocht hoe kunststudenten omgaan met intuïtie binnen een creatief proces. Aan de hand van dit onderzoek ben ik tot werkvormen gekomen die het gebruik van intuïtie binnen een creatief proces zouden kunnen stimuleren.

De volledige onderzoeksresultaten zijn hier te vinden.

Advertenties